Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Kadra pedagogiczna

Kierownictwo Szkoły

Dyrektor - ks. dr Paweł KOCHANIEWICZ

Wicedyrektor - mgr Wioletta Bobrowska

Kierownik sekcji przedmiotów muzycznych - mgr Maria Biel  


NAUCZYCIELE PRZEMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH - MUZYCZNYCH ( rok szkolny 2022/23)


- mgr Joanna Albrzykowska Cliford- emisja głosu z elementami śpiewu

- mgr Piotr Augustyn - altówka

- mgr Agata Beaman - organy

- mgr Krzysztof BIEL - skrzypce, 

- mgr Maria BIEL - kształcenie słuchu, zasady muzyki

- mgr Krystian Curzydło - skrzypce

- mgr Bartosz DĄBROWSKI - trąbka

- mgr Maria GÓRKA - fortepian obowiązkowy, akompaniament

- mgr Marek HNATKIEWICZ - akordeon 

- mgr Joanna Kliś-Dąbrowska - flet

- mgr Elżbieta MALCZAK - fortepian główny, fotepian obowiązkowy

- mgr Maciej MAZUR - skrzypce

- mgr Szymon MAZUREK- perkusja

- mgr Anna MIREK - fortepian, akompaniamet

- mgr Katarzyna MAJCHRZAK - saksofon, zespoły kameralne

- mgr Renata MICOŁEK- WĄSOWICZ - fortepian

- mgr Anna NATANEK - fortepian obowiązkowy

- mgr Maciej OSIECKI - harmonia, orkietsra, dyergentura, akompaniament

- mgr Marzena POPŁAWSKA - akompaniament

- mgr Jakub PUCH - trąbka

- mgr Gabriela STANNY - literatura muzyczna, historia muzyki

- mgr Andrzej SZKARADEK - waltornia

- mgr Sylwia TOMASZEWSKA - chór, orkiestra kameralna, dyrygentura 
- mgr Jolanta TUPIK - skrzypce

 


 

 NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH


- mgr Wojciech BERNASIEWICZ - biblioteka

- mgr Wioletta BOBROWSKA - język polski, 

- mgr Celina BIGOS - język angielski
- mgr Piotr BOBROWSKI - język niemiecki 
- mgr Ewa BUKALSKA - geografia

- mgr Paulina CHLEBIŃSKA - wychowanie fizyczne, I pomoc przedmedyczna, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
- ks mgr Kazimierz DUDZIK - filozofia
- mgr Jacek FULARA - matematyka
- mgr Urszula GAWRON - plastyka

- mgr Janusz JASIELEC - j, włoski

-- mgr Katarzyna HOROWSKA - język francuski 

- ks. mgr Tomasz KRAWIEC - religia

- mgr Stanisław KWOKA - religia

- mgr Paulina KOCHANEK - matematyka

- mgr Halina KRÓL - język polski
- mgr Wojciech KWITOWSKI - fizyka
- mgr Beata LEŚNIAK - historia, wiedza o społeczeństwie

- mgr DAwid MADZIAR - informatyka

- mgr Paulina MICHALAK - wf

- mgr Katarzyna MILEWSKA - CZADER - podstawy przedsiebiorczości
- mgr Monika  PAWŁOWSKA- język hiszpański

- ks. mgr Łukasz SZCZEPANIK - religia  
- mgr barbara POLAKIEWICZ - język angielski

- mgr Paulina MICHALAK - wychowanie fizyczne

- mgr Anna ROSIEK - język polski

- mgr Agnieszka SARNIK - język angielski

- mgr Anna SARATA - j. polski

- mgr Anna WRZECIONO - matematyka, informatyka, biblioteka 
- mgr Małgorzata ZAJĄC - chemia

- ks. mgr Sławomir  SOSNOWSKI