Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Terminy egzaminu gimnazjalnego

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 

W terminie głównym:

1. część humanistyczna19 kwietnia 2017 r. (środa)

 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 

2. część matematyczno-przyrodnicza20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 z zakresu matematyki – godz. 11:00

 

3. język obcy nowożytny21 kwietnia 2017 r. (piątek)

 na poziomie podstawowym – godz. 9:00  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

 

W terminie dodatkowym:

1. część humanistyczna – 1 czerwca 2017 r. (czwartek)

 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 

2. część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2017 r. (piątek)

 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 z zakresu matematyki – godz. 11:00

 

3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek)

 na poziomie podstawowym – godz. 9:00

 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego: 23 czerwca 2017 r. *

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: 23 czerwca 2017 r. *

 

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 30 czerwca 2017 r. **

 

*/** Powyższe terminy mogą ulec zmianie, odpowiednio na: 16 czerwca (*) i 23 czerwca (**), po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ projekt-zmiany-terminu-zakonczenia-zajec-w-szkolach.html). Zmieniony komunikat zostanie zamieszczony na stronie CKE.