Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Oferta edukacyjna Katolickiego Gimnazjum

Etap gimnazjalny to okres niezwykle ważny w życiu młodego człowieka. Można nawet stwierdzić, że najważniejszy dla uformowania się osobowości i charakteru.

Dlatego też nauczyciele i wychowawcy koncentrują działania na życzliwej pomocy w samopoznaniu, inspirując młodzież do wszechstronnego rozwoju, kreatywności i aktywności w możliwie wielu dziedzinach.
Dzięki licznym zajęciom, nowoczesnym metodom nauczania, gimnazjaliści rozwijają swoje umiejętności opanowane w szkole podstawowej i wykorzystują je dla zdobycia fundamentów wiedzy wymaganej na kończących szkołę egzaminach.

 

Nadrzędnym celem Katolickiego Gimnazjum jest wychowanie i przekazywanie rzetelnej wiedzy.

 

Proponujemy:

·        W całym cyklu nauczania zajęcia na 1 zmianę tj. od godz. 8.00 do godz. 15.00 /oprócz zajęć dodatkowych/
 

·        Małe zespoły klasowe ok. 15 uczniów;


·        Naukę języków obcych w wymiarze:
 

-   5 godzin języka angielskiego w tygodniu

-   2 godziny języka niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego w tygodniu
 

·        Zwiększona liczba godzin z następujących przedmiotów:  

-   Język polski

-   Języki obce

-   Wiedza o społeczeństwie

-   Biologia

-   Chemia

-   Geografia

-   Informatyka

-   Zajęcia artystyczne


·        Indywidualne konsultacje poszerzające wiedzę lub niwelujące zaległości;


·        W ramach zajęć wychowania fizycznego – basen, ścianka wspinaczkowa, hala sportowa


·        Ciekawe zajęcia pozalekcyjne np. nauka gry na instrumencie


·        Pomoc psychologiczno – pedagogiczną


·        Bogaty księgozbiór   


·        Wycieczki krajowe i zagraniczne


-       Udział w życiu kulturalnym – wyjścia i wyjazdy na spektakle teatralne, do kina, na wystawy, koncerty, lekcje muzealne