Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Ramówki i podstawy programowe HTML

Ramówka MEN dla gimnazjum i liceum ogólnokształcącego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE RAMOWYCH PLANÓW NAUCZANIA W SZKOŁACH PUBLICZNYCH z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 204)