Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Kadra pedagogiczna Katolickiego Gimnazjum

Dyrektor szkoły:

Ks. dr Paweł Kochaniewicz 

Wicedyrektor szkoły:

mgr Wioletta Bobrowska


Kadra pedagogiczna:

 • mgr Adamowicz Wojciech - wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Bobrowski Piotr - język niemiecki 
 • mgr Bodziony Barbara - język angielski 
 • mgr Borkowska Beata - geografia
 • mgr Dyrek Elwira - biologia
 • mgr Ferenc Jakub - wychowanie fizyczne
 • ks. mgr Franczyk Krzysztof - religia
 • mgr Fulara Jacek - matematyka
 • mgr Gawron Urszula - plastyka
 • mgr Horowska Katarzyna  - język francuski 
 • mgr Kwitowski Wojciech - fizyka
 • mgr Leśniak Beata - historia, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Mirek - Kruse Małgorzata - język hiszpański 
 • mgr Obszarska Ewa - język angielski - wychowawca kl. 3 KG
 • mgr Ondycz Paulina - matematyka
 • mgr Piotrowski Michał - zajęcia techniczne
 • mgr Radziechowski Łukasz - wychowanie fizyczne
 • mgr Rosiek Anna - język polski - wychowawca kl. 1 KG
 • mgr Sarata Anna - język polski 
 • mgr Skierska Anna - zajęcia artystyczne
 • s. mgr Tańczuk Sara - religia
 • mgr Terebka Paweł - edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Tomaszewska Sylwia - muzyka
 • mgr Zając Małgorzata - chemia - wychowawca kl. 2 KG