Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Nowy rok szkolny 2014/2015 rozpocznie się w dniu 1 września br. Mszą św. o godz. 10.00 w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu. 
Po mszy św. spotkanie z wychowawcami w klasach.