Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

CZESNE

Za naukę w naszych szkołach, pobierane jest czesne, z którego m.in. pokrywane są wydatki, których nie można opłacić z dotacji, np. wydatki inwestycyjne, promocyjne itp.  

Czesne wynosi:

 

  • w Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st (KNOSM II).: 310,00 zł 
  • w Społecznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym (SKLO): 310,00 zł 
  • w Katolickim Liceum Sztuk Plastycznych (KLSP): 310,00 zł 

Czesne można opłacić przelewem bankowym lub osobiście w skeretariacie:


Numer konta bankowego 
 dla uczniów KLSP oraz KNOSM II :  89 1140 2017 0000 4202 1299 5399 

Numer konta bankowego  dla uczniów SKLO:             20 1020 3453 0000 8402 0301 5849