Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

CZESNE

Za naukę w naszych szkołach, pobierane jest czesne, z którego m.in. pokrywane są wydatki, których nie można opłacić z dotacji,
np. wydatki inwestycyjne, promocyjne itp.  

Czesne wynosi:

w Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st (KNOSM II).: 310,00 zł

w Katolickim Liceum Sztuk Plastycznych (KLSP): 310,00 zł

w Społecznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym (SKLO): 310,00 zł

 

 

Czesne można opłacić przelewem bankowym lub osobiście w skeretariacie:

Numer konta bankowego  dla uczniów KLSP oraz KNOSM II :  89 1140 2017 0000 4202 1299 5399 

Numer konta bankowego  dla uczniów SKLO:             20 1020 3453 0000 8402 0301 5849

 

Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku.

 


WNIOSEK 0.06 MB WNIOSEK

WNIOSEKna rok szkolny 2022/2023


o częściowe zwolnienie z opłaty czesnego


 


[1] Wniosek prosimy wypełnić drukowanymi literami.