Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Powstanie i rozwój...

Zaczęło się od liceum....

 

 • W trosce o wychowanie młodego pokolenia, mając na uwadze szczególne miejsce, jakie w tym dziele zajmuje szkoła, ówczesny Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Jego Ekscelencja Ks. Biskup Prof. Józef Życiński w dniu 1 września 1993 roku wydał dekret erygujący Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu. Z inicjatywą utworzenia w Nowym Sączu liceum katolickiego wystąpił dr Tadeusz Rams, później organizartor i pierwszy dyrektor szkoły. Inicjatywa ta znalazła sprzyjający grunt w parafii św.. Małgorzaty, której ówczesnym proboszczem był śp. Ks. dr Stanisław Lisowski oraz wsparcie w osobie Ks. Prałata Zenona Rogoziewicza, proboszcza parafii Matki Bożej Niepolanej w Nowym Sączu. Ci dwaj duchowni wraz z 13-ma innymi zacnymi osobami założyli Towarzystwo Przyjaciół Społecznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, które stało się podmiotem założycielskim i prowadzacym szkołę. Obecnie działa ono pod nazwą Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe.

  Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształącące początkowo mieściło się w budynku przy ul. Teligi w Nowym Sączu, należącym do Parafii św. Małgorzaty. Pierwszym dyrektorem szkoły był nauczyciel matematyki dr Tadeusz Rams. On też organizował od początku szkołę pod względem dydaktyki, wychowania i zaplecza materialnego. W 1998 roku Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego powierzył funkcję dyrektora szkoły ks. Pawłowi Stabachowi.

  W 1999 roku liceum znalazło nową siedzibę przy Placu Kolegiackim 2, dającą większe perspektywy rozwoju.
 • W dniu 1 września 2000 roku rozpoczął działaność Zespół Szkół Katolickich w Nowym Sączu, w skład, którego weszło Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące i nowo powstałe Katolickie Gimnazjum. 11 października tegoż roku Zespół ten otrzymał sztandar i patrona. Został nim „Człowiek ośmiu błogosławieństw", błogosławiony Piotr Jerzy Frassati, patron studentów, młodzieży, ludzi gór i turystów.Tryskający radością młody Włoch kochał Boga i góry.  Postawą swoją zaświadczył, że można żyć normalnie i osiągnąć świętość, która przecież jest naszym powołaniem. Swym życiem udowodnił nam, że świętość jest darem dostępnym dla każdego, że dążenie do świętości jest czymś zupełnie naturalnym, jest drogą do odkrywania pełni swojej wiary, bogactwa świata, jakie niesie ze sobą drugi człowiek, odkrywania Boga.
 • W roku 2004 Zespół wzbogacił się o dwie nowe szkoły artystyczne: Katolickie Liceum Plastyczne i Katolickie Policealne Studium Plastyczne, kształcące w zawodzie plastyk. Szkoły te, podległe MInistrowi Kultury stały się szansą dla młodzieży utalentowanej plastyczne. Od roku 2009 patronat nad Katolickim Liceum Plastycznym objęła Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie im Jana Matejki. W roku 2009, w związku z otawrciem w Noaym Sączu studiów licencjackich z edukacji artystycznej zostało zlikwidowane Policealne Katolickie Studium Plastyczne w Nowym Sączu.
   
 • W roku 2011 rozpoczeła działaność kolejna szkoła artystyczna wchodząca w skład Zespołu: Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia. Jest to 6-letnia szkoła kształacąca w zawodzie muzyk instrumentalista w zakresie szkoły muzycznej II stopnia oraz w zakresie gimnazjum i liceum.

 

Kryształowy Anioł

 

OSOBY, KTÓRE ZOSTAŁY WYRÓŻNIONE STATUETKĄ

"KRYSZTAŁOWEGO ANIOŁA"

w dowód uznania za "SERCE" okazane

ZESPOŁOWI SZKÓŁ KATOLICKICH w Nowym Sączu


 1. JE Ks. Bp Wiktor SKWORC
 2. Pani Wanda GAWROŃSKA
 3. Ks. Prałat Stanisław LISOWSKI
 4. Pan Andrzej CHRONOWSKI
 5. Pan Andrzej SZKARADEK
 6. Pan Andrzej CZERWIŃSKI
 7. Pan Leszek ZEGZDA
 8. Ks. Józef DRABIK
 9. Pan Jan BODZIONY
 10. Ks. Paweł STABACH
 11. Pan Stanisław MAZGAJ
 12. Ks. Prałat Waldemar DURDA
 13. Pani Teresa KRZAK
 14. Pani Elżbieta DUTKA
 15. Pan Jerzy ŚLZAYK
 16. Pan Ryszard FRYC
 17. Pan Zbigniew KOCZENASZ
 18. Pan Janusz PISZCZYŃSKI
 19. Pan Lucjan KRZYŻAK
 20. Pan Jerzy LIS