Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Organy i Administracja ZSK

Dyrektor
Zespołu Szkół Katolickich

im bł. P.J. Frassati
i
 poszczególnych szkół

wchodzących w skład Zespołu

Ks. Paweł KOCHANIEWICZ

 Wicedyrektor
Zespołu Szkół Katolickich

im bł. P.J. Frassati

oraz szkół wchodzących w skład Zespołu

mgr Wioletta BOBROWSKA 


 

Dyrektorzy w latach:
1998-2002 - Ks. Paweł STABACH
1993 - 1998 - dr Tadeusz RAMS

 

 

Sekretariat

Zespołu Szkół Katolickich

im bł. P.J. Frassati

(Katolickie Gimnazjum, Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Katolickie Liceum Plastyczne,
Katolicka Niepubliczna Ogólnoształcąca szkola Muzyczna II stopnia) 

Pl. Kolegiacki 2

33 - 300 Nowy Sacz

tel.fax/ 18 449 06 90/91

e-mail: sekretariat@frassati.edu.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku

godz. 7-16  piątki: godz. 7-15

 

Sekretariat szkół i intendentura:
mgr Anna Kokosza, mgr Elżbieta Jaśkowska

I

 

Poszczegółne szkoły Zepsołu Posiadają własne Organy tj, rady pedagogiczne, Rady rodziców i samorządy uczniowskie zgodnie ze statutami

Księgowość i finanse

tel. 18 449 06 92

czynna od poniedziałku do piątku

godz. 8 - 15 

e-mail: finanse@frassati.edu.pl

 

Wpłaty czesnego obsługuje skeretariat