Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH 
im. bł. Piotra Jerzego Frassati w Nowym Sączu 

Plac  Kolegiacki 2, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 449 06 90

   

e-mail:
sekretariat@frassati.edu.pl
frassati.zsk@gmail.com

Konto bankowe ZSK  (dla uczniów liceum plastycznego oraz szkoły muzycznej )
MultiBank o/Nowy Sącz, ul. Jagiellońska
nr: 89 1140 2017 0000 4202 1299 5399 
------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CZESNE  PŁATNE PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY.

Zapraszamy również na oficjalną stronę Zespołu Szkół Katolickich na FACEBOOK.