Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH 
im. bł. Piotra Jerzego Frassati w Nowym Sączu 

Plac  Kolegiacki 2, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 449 06 90, 18 449 06 92
 
e-mail: frassati.zsk@gmail.com

Konto bankowe ZSK  (dla uczniów KLP, KNOSM II )
MultiBank o/Nowy Sącz, ul. Jagiellońska
nr: 89 1140 2017 0000 4202 1299 5399 
------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA !!!   od 30 września 2019 r  -  NOWY NUMER RACHUNKU

do wpłat czesnego dla uczniów SKLO

 

20 1020 3453 0000 8402 0301 5849

 

CZESNE  PŁATNE PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY.

Zapraszamy również na oficjalną stronę Zespołu Szkół Katolickich na FACEBOOK.