Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Bł. Piotr Jerzy Frassati .....Czy pójdziemy Jego śladem?

(...)  sam jeden nie dokonasz niczego,
lecz jeśli Bóg będzie ośrodkiem twojego działania,
osiągniesz wszystko.”
 (z listu bł. P.J. Frassati do I.Bonini, 15.I.1925r.)

Od roku 2000 naszemu Zespołowi Szkół patronuje bł. Piotr Jerzy Frassati.
Kim był, młody chłopak, którego w dniu beatyfikacji papieżJan Paweł II nazwał Człowiekiem ośmiu błogosławieństw; po którym jego przyjaciele tesknili, pisząc m.in: (...) wczoraj doznałam łaski ujrzenia Go w blasku czystości i piękna… (...) Któż da nam jeszcze kiedyś taką oczyszczającą radość? Kto powtórzy, nie tylko przed naszymi oczuma, ale w nas samych, cud świętości radosnej, beztroskiej, świeżej i krzepiącej jak woda z alpejskich źródeł?… Czy pójdziemy Jego śladem?

Aby odpowiedziec na to ważne dla naszej wspólnoty szkolnej pytanie, zapraszamy do zapoznania się z "szkicowym" portretem Patrona 
Piotr Jerzy urodził się 6 kwietnia 1901 roku w Turynie, w bogatej i znaczącej rodzinie włoskiej. Wychowywał się z młodszą siostrą Lucianą w atmosferze dyscypliny i porządku, co mobilizowało do pracy nad sobą i stawiania sobie wysokich wymagań.
  

Wcześnie rozwijał swoje życie religijne, uczestnicząc we Mszy Świętej i praktykując częstą Komunię Świętą. Po maturze wybrał studia na politechnice. Zdecydował się na inżynierię górniczą. Szczególnie wrażliwość Pier Giorgia na ludzką biedę dała się zauważyć już w dzieciństwie. Dużą część swojego wolnego czasu poświęcał na służbę chorym i biednym. 

Ten radosny i żywiołowy młodzieniec wielką miłością ukochał góry, które były dla niego nie tylko ogromną radością, ale i szkołą charakteru. Ich piękno wywoływało w nim zachwyt nad pięknem Boga i dzieł, które On stworzył.  

Wędrówki, które odbywał wraz z przyjaciółmi, były okazją do wypoczynku, modlitwy i apostolstwa. Kochał również piękno i sztukę. Był częstym gościem w operze i teatrze, interesował się muzyką. W życiu Pier Giorgia wiara i wydarzenia stapiały się w jedną harmonijną całość pokazując tym samym jego pełne miłości przylgnięcie do Ewangelii. To bujne i bogato zapowiadające się życie zostało raptownie przerwane przez śmierć na chorobę Heinego - Medina, którą Pier Giorgio zaraził się odwiedzając biednych.  

Zmarł 4 VII 1925 r. Został beatyfikowany przez Jana Pawła II w Rzymie 20 maja 1990 r.