Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

7 miejsce KLP w Polsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Prac z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Uczniów Szkół Plastycznych

Miło nam podzielić sie radością, że - według dokonanego przez Centrum Edukacji Artystycznej podsumowania tegorocznego Ogólnopolskiego Przegladu Prac z Rysunku, Malarstwa I Rzeźby - nasze Katolickie Liceum Plastyczne uplasowało się na 6-7 miejscu ex equo w Polsce, razem z Liceum Plastycznym z Koszalina. Z załego serca dziękujemy Panu Bogu, a także ludziom, którzy do tego się przyczynili, w tym trójce uczestników - uczniów kl. III KLP: Bogdanowi Popardowskiemu, Annie Michallik oraz Gabrieli Bąk. Wyprzedziły nas w tym roku: Kielce, Bydgoszcz, Gdynia, Olsztyn i Koło.

Przeglądem zostało objetych 56 istneijących w Polsce liceów lub zespołów szkół plastycznych. 

W roku ubiegłym zajęłiśmy miejsce 10 na 54 szkoły. 

W/w przeglad jest najważniejszym obowiązkowym wydarzeniem konkursowym dla szkoł plastycznych, służącym badaniu wyników nauczania przedmiotów artystycznych.