Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

 

Wszystkich rodziców zapraszamy na

końcoworoczne ZEBRANIE RODZICÓW

w dniu 19 czerwca 2018r. o godzinie 17.00

/zebranie wraz z dyrekcją szkoły/