Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

JUTRO PIERWSZY PIĄTEK

W dniu 4 września msza św. pierwszopiątkowa zostanie odprawiona na dziedzińcu szkoły o godzinie 10.30 dla wszystkich uczniów.

W związku z powyższym nie ma modlitwy o godzinie 9.30.