Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

INFORMACJA O RAJDZIE SZKOLNYM

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

 

Ze względu na pogodę, a raczej niepogodę, zgodnie z ostatnim, tzn. 11-tym punktem Informacji o Rajdzie, którą Państwo otrzymali, została zmieniona trasa rajdu.

Udamy się pociągiem do Muszyny i tamtejszych ogrodów Biblijnych i w razie możliwości czasowych do ogrodów sensorycznych lub na ruiny zamku.

Godzina i miejsce zbiórki oraz wyjazdu pozostaje bez zmian.

Powrót pociągiem o 12.50 z Muszyny - ok 13:50 w Sączu

Pozostałe punkty informacji bez zmian.

Przypominamy o stosownym do pogody ubiorze, maseczkach, środkach do dezynfekcji oraz jedzeniu i piciu na drogę.

 

Z wyrazami szacunku

ks.Paweł Kochaniewicz