Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Zebrania informacyjno-organizacyjne

   Zapraszamy serdecznie na zebrania informacyjno-organizacyjne,

    które odbędzą się 27. 09.2022 we wtorek o godz. 17.00