Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Obóz integracyjny klas pierwszych Zespołu Szkół Katolickich

 

Jeszcze prze pierwszym dzwonkiem w nowej szkole "pierwszacy" wyruszyli na szkolne spotkanie