Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

"MEDIACJE RÓWIEŚNICZE"

W dniach 25 - 27 listopada 2013 r. w Centrum "Kana" został przeprowadzony program pn. "MEDIACJE RÓWIEŚNICZE" dla uczniów z Zespołu Szkół Katolickich im. Bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu.
Warsztaty te są jednym z modułów Projektu pn. „Więź Wychowawcza", realizowanego w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerskie Projekty Regio.

Mediacja jest metodą prowadzenia pertraktacji, która stosowana jest w wielu szkołach jako przyjazne towarzyszenie uczniom w rozwiązywaniu ich konfliktów.
Przez dwa dni 13-tu uczniów - gimnazjalistów i licealistów zdobywało nowe umiejętności niezbędne do prowadzenia mediacji w sporach rówieśniczych na terenie swojej szkoły.
Trzeci dzień był dniem, w którym powstała tzw. GRUPA PROJEKTOWA, w skład której wchodzą uczniowie, nauczyciele i rodzice (łącznie 17 osób). Grupa ta działać będzie już na terenie szkoły i rozwiązywać spory za pomocą mediacji. Uczniów czeka jeszcze egzamin, który pozwoli im uzyskać tytuł pełnoprawnego „MEDIATORA RÓWIEŚNICZEGO". W trzecim dniu w zajęciach wzięły udział dodatkowo 4 osoby - goście z Wilna, którzy w ramach realizowanego projektu zaszczycili nas swoją obecnością.
Celem wizyty jest wymiana doświadczeń w zakresie innowacyjnych programów profilaktyczno - wychowawczych i najlepszych praktyk w obydwu krajach.