Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Warsztaty u włoskich mistrzów - mobilność uczniów i kadry w KLP w 2019 r.

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe jest wnioskodawcą i realizatorem projektu Warsztaty u włoskich mistrzów, realizowanego zasadach programu Erasmus+, Akcja 1 - Kształcenie i szkolenia zawodowe, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt opiewa na kwotę 42 647 Euro czyli 183 902,39 PLN

 

Adresowany jest on do uczniów Katolickiego Liceum Plastycznego w Nowym Sączu oraz nauczycieli przedmiotów artystycznych w tejże szkole.

W ramach projektu na dwutygodniowe (10 dni roboczych) staże artystyczne we Włoszech wyjadą w czerwcu 2019 dwie 10-osoowe grupy uczniów:

Jedna grupa zdobędzie umiejętność ręcznego wykonania intarsji marmurowej w Universita dei Marmorari w Rzymie

Druga grupa nauczy się sztuki „intaglio fiorentino” w metalu w Sacred Art School Onlus we Florencji.

Poprzez udział w mobilności uczniowie nie tylko uzupełnią swe umiejętności w zakresie dzialań artystycznych, trudnych do realizacji w Polsce, co kiedyś pozwoli im zarówno na pracę we włoskich pracowniach artystycznych, ale też zainspiruje uczniów do wykorzystania tych działań w kreacji artystycznej w rodzinnym kraju. Uczniowie zrealizują też program kulturowy poznając obyczajowość, uwarunkowania i specyfike uprawiania sztuki we Włoszech jak również skorzystają okazji do osobistego kontaktu z największymi arcydziełami sztuki renesansowej i barokowej oraz starożytnej , zgromadzonymi Rzymie i Florencji.

Projekt daje także możliwość doskonalenia zawodowego kadry uczącej przedmiotów artystycznych. Na przełomie lutego i marca 5 nauczycieli przedmiotów artystycznych obserwowało zajęcia z nauczanych przez siebie i pokrewnych przedmiotów, zwłaszcza w sferze sztuki sakralnej, w której specjalizuje się Sacred Art School Onlus we Florencji. W reakcie tego stazu każdy z nauczycieli miał swego tutora Forma job shadowing pozwoliła im na twórcze modyfikacje własnych działań dydaktycznych.

Wszscy uczniowie, uczestniczący w stażu otrzymaja certyfikaty Unversita di marmorari lub Sacred Art School, certfikaty wymagane programem oraz dokument Europass mobilność. Zdobyte umiejętności i inne rezultaty zostana upowszechnione poprzez warsztaty upowszechniające, filmy instruktażowe oraz materiały metodyczne.